Çevre Duyarlılığı

 

Eminiş Ambalaj, kimyave gıda sektörleri için metal ve plastikambalajüretimi yaparken etkilediği ve etkilendiği tüm çevreye karşı duyarlı olacağını ve tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini; Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde proseslerin belirleneceğini ve gerekli kaynakların sağlanacağını, belirlenen prosesler doğrultusunda gerekli önlemlerin tüm alanlarda eksiksiz olarak uygulanacağını; bu doğrultuda aşağıdaki eylem ve önlemleri gerçekleştireceğini taahhüt eder:

 

  • Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek tüm atıkların asgari miktarda olmasını ve hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını sağlamak,
  • Tüm uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakların kullanım miktarlarının belirlenmesini ve teknolojik yeniliklerden de faydalanarak planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak için hedef konmasını sağlamak,
  • Eminiş adına çalışan herkesin şirketin Çevre Politikasını ve hedeflerini özümsemesi için bilinçlendirme eğitimlerini sağlamak,
  • Çevre ile ilgili politikamıza tüm ilgili tarafların erişimini sağlamak,
  • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için her türlü tedbiri almak, kontrol ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmeyi sağlamak,
  • Çevre güvenliğine yönelik acil durum planının oluşturulması ve acil durum yönetiminin etkin yönetilebilmesi için gerekli kaynakları sağlamak,
  • Çevre kazalarını analiz edip kök nedenlerini belirlemek ve çevre yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlamak.