Gıda Güvenliği Politikamız

 

Gıda güvenliğini ,yüksek hijyen standartlarını ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak. Gıda Kodeksinin yanında gıda güvenliği ile ilgili yurtiçi ve yurt dışındaki yasal sorumlulukları yerine getirmek .

Çalışanların ,Gıda Güvenliği Politikasının farkında olmasını  ve  onların gerekli olan sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak . Çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayarak çalışanların gıda güvenliği bilincini oluşturmak ve sürekli olarak gelişmesini sağlamak.

Dış iletişimi ve gıda güvenliği üzerinde etkisi olan konularda, personel ile iletişimi  sağlamak için kaynak sağlamak, etkin düzenlemeler oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.

Plastik ambalaj ürünlerimizin, kalitesini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla hammadde tedarik, üretim, depolama ve sevkiyat aşamaları dahil tüm süreçlerde her türlü fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi önlemek. Ambalajla ilgili teknolijik yeniliklerden,uygun altyapı ve çalışma ortamında, gıda güvenliğini arttıracak,müşteri ve kuruluş gıda güvenliği gereksinimlerini karşılayacak yönde yararlanmak.

Gıda güvenirliğinin sağlanmasına ait gelişen ve değişen müşteri istekleri,yasal gereklilikler ve firma hedefleri doğrultusunda mevcut sistemi,sistem yaklaşımıyla düzenlemeler yaparak sürekli iyileştirmek.