İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


 

Eminiş Ambalaj, kimyave gıda sektörleri için metal ve plastikambalajüretimi yaparken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlık bozulmaları ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edeceğini taahhüt eder.

 

Şirket bu kurallar ve yardımcı sistemler çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapacaktır. Şirket, tüm operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:

  • İlgili mevzuatlar, kanun, yönetmelik ve yayınlanan yeni kurallar gibi yasal şartları, müşteri şartları ve diğer şartları takip ederek İSG yönetim sisteminin performansını değerlendirmek ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,
  • İş kazalarını analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığınısağlamak
  • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, olabilecek mesleki hastalıkları, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini sağlamak,
  • Ekipmanların ve teçhizatın teknik ve operasyonel etkinliğini teknolojik yeniliklerden de faydalanarak mümkün olan en üst seviyede tutmak, Planlı Bakım Programı çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilmesini, gerekli yedek parçaların saklanması ya da tedarik edilmesiyle, olası arızaların en hızlı şekilde giderilmesini sağlamak,
  • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
  • Eminiş adına çalışan herkesin şirketin İSG Politikasını ve hedeflerini özümsemesi için bilinçlendirme eğitimleri sağlamak, politikamızın halka duyurulmasını sağlamak
  • İş güvenliğine yönelik acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak.