Yatırımcı İlişkileri

 

 

Bu bölümde yayınlanan içerik,  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusundaki ilgili    mevzuat ve düzenleme gereklerine uygun olarak hazırlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde ve yönetmelikleri  gereği ilan edilecek ve erişime açık tutulacak içerik de bu bölümde yer almaktadır.