Diğer Duyuru ve İlanlar

Esas Sözleşme Tadili

 

Esas Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, Esas Sözleşme’nin "AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 4., "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 5., "SERMAYE" başlıklı 7., "SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI" başlıklı 11., “YÖNETİM VE TEMSİL” başlıklı 14., "GENEL KURUL KURULUŞ" başlıklı 21., “TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL” başlıklı 26., “ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ” başlıklı 30., “KARIN DAĞITILMASI” başlıklı 36. ve “İLANLAR” başlıklı 40. maddelerinin tadiline ilişkin metin , Sermaye Piyasası Kurulu izni ile  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına aşağıda yer verilmektedir.

Tadil Metni            Spk İzin Yazısı          Bakanlık Onayı

 

Esas Sözleşme Tadili

 

Şirketimizin Kotasyon Yönergesi gereği “Elektronik Genel Kurul Sistemi”ne tabii olması nedeniyle yapılan esas sözleşme tadiline aşağıda yer verilmektedir.

SPK izin yazısı          Tadil metni

 

Sermaye Azaltımı

 

Şirketimizin 14.573.031 TL’den ibaret bulunan sermayesinin 9.573.031 TL azaltılarak 5.000.000 TL’ye indirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu izin yazısı, Esas sözleşme tadil metni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izin yazısı aşağıda yer almaktadır. 

Bakanlık izin yazısı           SPK izin yazısı           Tadil metni      Tescil

 

 

Tahsisli Sermaye Arttırımı

 

Şirketimizin tahsisli surette 1.800.000 TL nominal değerli pay ihracına ilişkin SPK'undan teslim alınan "EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edeceği Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesidir" başlıklı belge, aracı kuruluş Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ve şirketimizin internet sitelerinde ve bu açıklamamızın ekine konularak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.

İhraç Belgesi    EMNIS Pay Alımına İlişkin Bilgilendirme Duyurusu      EMNIS Pay Alım Talep Formu

 

 

Bedelli Sermaye Arttırımı

 

Şirketimizin %50 bedelli sermaye artırım süreciyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun izin yazısı ile onaylı izahname, halka arz sirküleri ve yeni pay alma sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır : 

Onaylı Yeni Pay Alma Sirküleri Onaylı Halka Arz Sirküleri  İzahname

 

Şirketimiz ile ilgili tüm diğer bildirimlere Borsa İstanbul' un web sitesinden ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

(*) Sirketimiz yaptigi özel durum açiklamalarinda, tarafina ulasan konuyla ilgili bilgileri yansitmaktadir ve bu bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalari göstermektedir. Sitemizde yer alan sirket haberleri, Borsa İstanbul' un web sitesinden direk olarak temin edilmektedir. Sirketimiz, kendi kontrolü disinda, bu siteden kaynaklanabilecek olan teknik aksamalardan veya haberlerin içeriginden dolayi sorumlu tutulamaz.