Ücretlendirme Politikası

 

Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilme esa slarını içerir.

Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler,   bilgi,deneyim, alınan sorumluluğa istinaden yapılan aylık sabit  ve Şirketçe belirlenen  hedeflere ulaşmada gösterilen  performansa istinaden yilda 1 kez yapılan değişken ödemelerden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri için yıllık  olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödemede bulunulmaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, , üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla ve Şirket www.eminisas.com  web sitesi üzerinden kamuya açıklanır.